Remiks hall (Nordøya)
Malthus (ved UNN Tromsø)
Consto PET-senter (UNN)
 
Kroken Sør
Anton Jacobsensvei 19A
Trondsen Auto
 
Renovering av leiligheter
Diverse prosjekter
Diverse gjerde-prosjekter