© 2017 Tromsø Betong Team AS
 

Tromsø Betong Team AS ble etablert i 2006, med betong som kjerneområdet i virksomheten, har i ettertid ekspandert til også å utføre annet arbeid innen bygg og anlegg.

Bedriften har hatt en positiv utvikling i hele etableringen, både kompetansemessig og økonomisk. I dag er vi 40 ansatte som sitter på en lang erfaring. Solid arbeid, og god ledelse gjenspeiler seg i regnskapet, med en fin vekst i omsetning og en solid likviditet.

Som erfaren, lokal aktør besitter vi god lokalkunnskap både om mennesker og byggetradisjoner og kan således kommunisere med våre oppdragsgivere på en effektiv og målrettet måte.

Underveis følger vi strenge rutiner både for gjennomføring, HMS-arbeid, og rapporteringer, slik at kunden til enhver tid kan følge utviklingen i prosjektet.