Evjenvegen
Støyskjerm
 
Tverrforbindelsen
Støyskjerm
 
Jekta K1 (Gjerde)
Fundamentering
Solligården
Støyskjerm
 
Gimle studentbarnehage
Et ekstra kraftig gjerde, som skal tåle ett snø deponi.